(1)
Todorova, E. Дванадесети конгрес на Международната асоциация за изучаване на средновековната и съвременна керамика в Средиземноморието: 12th Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics. Be-JA 2018, 8, 249–256.