(1)
Nekhrizov, G. Проект „Археологическа карта на България“: Project “Archaeological Map of Bulgaria.” Be-JA 2018, 8, 197-212.