(1)
Balabanov, P.; Pantov, D. Treasure of Gold appliqués for Horse Harness from Primorsko: Съкровище от златни апликации за конска сбруя от Приморско. Be-JA 2018, 8, 1-16.