(1)
Torbatov, S. „Най-крайната част на илирийските предели”: “The Extremity of the Illyrian territory.” Be-JA 2016, 6, 233-276.