(1)
Manov, M. A Lead Sling Bullet of the Macedonian King Philip V (221–179 BC): Оловна тежест за прашка на македонския владетел Филип V (221–179 г. пр. Хр.). Be-JA 2016, 6, 191-201.