(1)
Todorova, E. „Интердисциплинарни подходи към храната и хранителни навици в Източното Средиземноморие”. Заключителна конференция на проекта POMEDOR „Хора, керамика и храна в Източното Средиземноморие през Средновековието”: “Multidisciplinary Approaches to Food and Foodways in the Medieval Mediterranean”. Final Conference of the POMEDOR Project “People, Pottery and Food in the Medieval Eastern Mediterranean.” Be-JA 2016, 6, 143-149.