(1)
Zlateva, B.; Kuleff, I. Археометрия в България през последните десет години: Archaeometry in Bulgaria in the Last Decade. Be-JA 2016, 6, 109-134.