(1)
Stanev, A. Фрагмент от източната крепостна стена на Сердика II: Fragment of the Eastern Fortification Wall of Serdica II. Be-JA 2016, 6, 81-90.