(1)
Kostadinova-Avramova, M.; Kovacheva, M. Изследване магнетизма на археологически структури. Практически указания при работа на терен: Study of the Magnetism of Archaeological Structures. Fieldwork Practical Guidance. Be-JA 2015, 5, 163-175.