(1)
Vasileva, M. Нови перспективи пред археологията: археометричен анализ на предмети от медни сплави от VIII-III в. пр. Хр. от територията на югоизточна България: New Prospects for Archaeology: Аrchaeometric Analysis of Objects of Copper Based Alloys from the 8th–3rd Century BC in Southeastern Bulgaria. Be-JA 2015, 5, 137-161.