(1)
Hristova, I. The Use of Plants in Ritual Context During Antiquity in Bulgaria: Overview of the Archaeobotanical Evidence: Използване на растенията в ритуален контекст през античността: преглед на археоботаничните данни. Be-JA 2015, 5, 117-135.