(1)
Gergova, D. Археологията в Закона за културното наследство (ЗКН): Archaeology in the Law for Protection of Cultural Heritage. Be-JA 2015, 5, 91-96.