(1)
Gurova, M. Международна конференция „Селища, култура и мобилност в Балканската праистория”, 13-14.03.2015 г., Скопие, Македония: International Conference “Settlements, Culture and Population Dynamics in Balkan prehistory”, 13-14 of March, 2015, Skopje, Macedonia. Be-JA 2015, 5, 87-89.