(1)
Zlateva, B.; Kuleff, I. Aналитични методи за определяне на елементния и изотопен състав на стъклени мозаични късчета: Analytical Methods for Determination of Elemental and Isotopic Content of Glass Mosaic Tesserae. Be-JA 2015, 5, 53-68.