(1)
Koleva, R. The Population of the Medieval Settlement Near the Village of Zlatna Livada, Chirpan Region, Bulgaria (Based on Pottery Studies): Населението на средновековното селище до с. Златна ливада, Чирпанско (по данни на керамичния материал). Be-JA 2015, 5, 37-52.