(1)
Nankov, E. The Mobility of Macedonian Army in Thrace During the Reign of Philip II and the Inscribed Lead Sling Bullets from Kozi Gramadi: Мобилността на македонската войска в Тракия по времето на Филип II и оловните тежести за прашка с надписи от Кози грамади. Be-JA 2015, 5, 1-13.