(1)
Kuleff, I. Четвърти Балкански симпозиум по археометрия, 27-30 септември 2014, Несебър, България: Forth Balkan Symposium on Archaeometry, 27-30 September 2014, Nessebаr, Bulgaria. Be-JA 2014, 4, 237-240.