(1)
Georgieva, P. Opportunities for Tracing Influences of the Balkans on Anatolia During the End of the Fifth and the Beginning of the Fourth Millennium BC: Възможности за проследяване на влияния от Балканите към Анатолия в края на петото и началото на четвъртото хилядолетие пр. Хр. Be-JA 2014, 4, 217-236.