(1)
Filipović, D. Southwest Asian Founder- and Other Crops at Neolithic Sites in Serbia: Първите доместикати от Близкия Изток и други културни растения от неолитни обекти в Сърбия. Be-JA 2014, 4, 195-215.