(1)
Marinova, E.; Krauß, R. Archaeobotanical Evidence on the Neolithisation of Northeast Bulgaria in the Balkan-Anatolian Context: Chronological Framework, Plant Economy and Land Use: Археоботанични свидетелства за неолитизацията на Североизточна България в Балкано-Анатолийски контекст: хронология, използване на растителните видове и земята. Be-JA 2014, 4, 179-194.