(1)
Brami, M. N. House-Related Practices As Markers of the Neolithic Expansion from Anatolia to the Balkans: Практики от жизнения цикъл на неолитните жилища като маркери на неолитната експанзия от Анатолия към Балканите. Be-JA 2014, 4, 161-177.