(1)
Dzhanfezova, T.; Doherty, C.; Elenski, N. Shaping a Future of Painting: The Early Neolithic Pottery from Dzhulyunitsa, North Central Bulgaria: В зората на рисуването: раннонеолитната керамика от Джулюница, Великотърновско (Централна Северна България). Be-JA 2014, 4, 137-159.