(1)
Chukalev, K. Годишна конференция на Международната организация за компютърни приложения и количествени методи в археологията, 22-25 април 2014 г., Париж, Франция: Annual Conference of the International Organisation for Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 22-25 April 2014, Paris, France. Be-JA 2014, 4, 85-92.