(1)
Dimitrov, Z. Втора Международна конференция за Дунавските провинции на Римската империя: религията и възприемането на чуждата култура: 2nd International Conference on the Roman Danubian Provinces: “Religion and Acculturation in the Danubian Provinces.” Be-JA 2014, 4, 81-83.