(1)
Mishina, T.; Matsanova, V. Рецензия/отговор: Я. Бояджиев. Открити селища и селищни могили – причини за различията в селищното и жилищното устройство1. Be-JA, 3.1, 2013, 67-98: Paper review/Response: Y. Boyadzhiev. Flat Sites and Tells – Reasons for the Differences in Their Settlement and Dwelling organization.2 Be-JA, vol.3.1, 2013, 67-98. Be-JA 2014, 4, 63-67.