[1]
Vasileva, M. 2013. Международен симпозиум „Виртуална археология, музеи и културен туризъм” , 25-28 септември 2013 г, Делфи, Гърция: First International Workshop on Virtual Archaeology, Museums & Cultural Tourism, 25-28 September 2013, Delphi, Greece. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 3, 2 (Dec. 2013), 357–365.