[1]
Kuleff, I. 2013. Рецензия на Диjaна Ванчевска, Билjaна Бозароска-Павловска, Конзервациjа на Метални Археолошки Предмети, 2013, Народната банка на Република Македонија, ISBN 978-9989-107-25-2: Book review: Диjaна Ванчевска, Билjaна Бозароска-Павловска, Конзервациjа на Метални Археолошки Предмети, 2013, Народната банка на Република Македониja, ISBN 978-9989-107-25-2. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 3, 2 (Dec. 2013), 347–349.