[1]
Bonev, P. and Grigorov, V. 2013. Химико-технологично изследване на монета (фалшификат на златна номизма тетартерон) от Плиска: Chemical and technological study of a coin (fake gold nomisma tetarteron) from Pliska. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 3, 2 (Dec. 2013), 325–338.