[1]
Alexandrov, S., Ivanov, G., Hristova, T. and Kazashki, N. 2013. The necropolis of the prehistoric Baley settlement (preliminary note on the results from the 2013 investigations): Некрополът на праисторическото селище Балей (предварително съобщение за резултатите от проучванията през 2013 г.). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 3, 2 (Dec. 2013), 315–324.