[1]
Johanne Nyland, A. 2017. Quarrying in the Stone Age and Bronze Age in southern Norway studied as a socially situated phenomenon: Добиването на каменни суровини през неолита и бронзовата епоха в Норвегия, изучавано като социален феномен. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 7, 1 (Jun. 2017), 133–154.