[1]
Giurdzhiiska, D. 2013. Технологични наблюдения върху декоративната техника в гробницата при с. Александрово. Проблемът за органичните свързватели в античността: Technological observations on the painting techniques at Alexandrovo tomb. The problem of the organic binding medium in the Antiquity. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 3, 1 (Jun. 2013), 137–154.