[1]
Vatsvåg Nielsen, S. 2017. Evidence of excellence: re-assessing the status of Neolithic long-blades in Scandinavia: Свидетелства за съвършенство: преоценка на неолитните дълги пластини от Скандинавия. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 7, 1 (Jun. 2017), 117–132.