[1]
Grigorov, V. 2013. Накити в България и Великоморавия от IX–X в. (византийски културни влияния): Jewellery in Bulgaria and Great Moravia from 9th–10th c. (Byzantine Cultural Influences). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 3, 1 (Jun. 2013), 99–119.