[1]
Boyadzhiev, Y. 2013. Открити селища и селищни могили – причини за различията в селищното и жилищното устройство: Flat sites and tells – reasons for the differences in their settlement and dwelling organization. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 3, 1 (Jun. 2013), 67–98.