[1]
Kuleff, I. 2012. Електрохимични методи в археометрията, консервацията и реставрацията Рецензия на A. Doménech-Carbó, M. T. Doménech-Carbó and V. Costa. Electrochemical Methods in Archaeometry, Conservation and Restoration. 2009, Springer: Book Review: A. Doménech-Carbó, M. T. Doménech-Carbó and V. Costa. Electrochemical Methods in Archaeometry, Conservation and Restoration. 2009, Springer, ISBN 978-3-540-92867-6, e-ISBN 978-3-540-92868-3. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 2, 2 (Dec. 2012), 137–140.