[1]
Kuleff, I. 2012. За пигментите, използвани в археологията и художеството. Рецензия на N. Eastaugh, V. Walsh, T. Chaplin, R. Siddall. The Pigment Compendium. A Dictionary of Historical Pigments: Book review: N. Eastaugh, V. Walsh, T. Chaplin, R. Siddall. The Pigment Compendium. A Dictionary of Historical Pigments. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 2, 2 (Dec. 2012), 135–136.