[1]
Petrov, V. 2012. Нови аспекти в типологизацията и терминологията на селищните обекти в праисторията: New considerations for the typology and terminology of prehistoric settlements. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 2, 2 (Dec. 2012), 123–133.