[1]
Venelinova, S. 2012. Селищната система през античността по горното течение на река Голяма Камчия (по данни от теренна експедиция „Камчия” във Върбишко): Settlement pattern along the upper course of river Golyama Kamchya in Antiquity. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 2, 2 (Dec. 2012), 61–91.