[1]
Karadzhinov, I. 2012. Фрагмент от „чаша с птици“ от Драма-Кайряка: Fragment of a bird bowl from Drama-Kajrjaka. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 2, 2 (Dec. 2012), 25–35.