[1]
Grębska-Kulova, M. 2012. Лиляна Перничева-Перец (1940-2011): Liliana Pernicheva-Peretz (1940-2011). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 2, 1 (Jun. 2012), 113–118.