[1]
Slavchev, V. 2012. Международна конференция „Изток и Запад. Култура и цивилизация по Долния Дунав”, 12-14 октомври 2011 г., Кълъраш, Румъния: International conference “East and West. Culture and Civilization at the Lower Danube”, October 12-14, 2011, Călăraşi, Romаnia. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 2, 1 (Jun. 2012), 109–111.