[1]
Dimitrov, K. 2012. Археометрия-та на Ивелин Кулев или как се пише разбираемо за сложна материя? Представяне на книгата „Археометрия“ с автор Ивелин Кулев. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2012: The Archeometry of Ivelin Kuleff or how to write intelligibly of a complicated matter? Book promotion “Archeometry”, author Ivelin Kuleff. University Press “St. Kliment Ohridski”, Sofia 2012. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 2, 1 (Jun. 2012), 93–96.