[1]
Kuleff, I. 2012. Използване на медта от културата на „камбановидните чаши”. Рецензия на Matthias B. Merk. Bell Beaker Copper Use in Central Europe: A Distinctive Tradition? BAR International Series 2267, Oxford: Archaeopress, 2011: Book review: Matthias Merk 2011 “Bell Beaker Copper Use in Central Europe: A Distinctive Tradition?” BAR International Series 2267, Oxford: Archaeopress. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 2, 1 (Jun. 2012), 83–91.