[1]
Terziiska-Ignatova, S. 2012. Законът за културното наследство и новата наредба за извършване на теренни археологически проучвания: добри решения за българското археологическо наследство или нови проблеми? The Cultural Heritage Law and the New Regulation(s) for conducting archaeological fieldwork: a good decision for the Bulgarian Archaeological Heritage or a new problem?. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 2, 1 (Jun. 2012), 67–72.