[1]
Bogosavljević-Petrović, V. and Marković, J. 2012. History and current studies of petroarcheological data from the Neolithic and Eneolithic in Serbia: Петро-археологически изследвания на неолита и халколита на Сърбия – история и състояние на проучванията. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 2, 1 (Jun. 2012), 51–66.