[1]
Gurova, M. 2012. ‘Balkan Flint’ – fiction and/or trajectory to Neolithization: Evidence from Bulgaria: ‘Балканският флинт’ – фикция и/или траектория към неолитизацията: данни от България. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 2, 1 (Jun. 2012), 15–49.