[1]
Prahov, N. 2011. Международна конференция на Научна група за аероархеология, 15-18 септември 2010 г., Букурещ, Румъния: International conference of the Aerial Archaeology Research Group. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 1, 1 (Dec. 2011), 159–162.