[1]
Gurova, M. 2011. Международна конференция „The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions” (Долният Дунав през праисторията: промени в ландшафта и взаимодействието човек – околна среда), 3-5 ноември 2010 г., Александрия (Румъния): International conference “The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 1, 1 (Dec. 2011), 155–158.