[1]
Stoyanov, T. and Rusev, N. 2011. Ранни гръцки импорти от района на Попово: Early Greek Imports from Popovo region. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 1, 1 (Dec. 2011), 137–143.