[1]
Mateva, B. 2011. Проблеми на охраната и използването на паметниците на културата за туристически цели: Problems of preservation and utilisation of cultural monuments for touristic purposes. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 1, 1 (Dec. 2011), 123–126.